Waddenzeehavendebat 2013

Op 20 november 2013 vond in de remonstrantse kerk in Groningen het tweede Waddenzeehavendebat plaats, waarbij de havens van Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl meedoen aan een structureel samenwerkingsverband. In het programma van dit debat komen alle ontwikkelingen samen die de Waddenzeehavens samen in de afgelopen periode in gang hebben gezet. In een serie van workshops werd vooruit gekeken hetgeen de havens de komende periode bezig zal houden.

Het debat werd door ruim 100 professionals bezocht, uit de disciplines havenbedrijven, overheden en belangengroeperingen. De sfeer is er een van samen optrekken. De onderwerpen Visserij, LNG, Building with Nature, Gezamenlijk profileren, Ecoports en Scheepsbouw zijn bediscussieerd in workshop. In een plenaire discussie vonden partijen elkaar in deze onderwerpen. Op basis van de discussie kan het projectteam deze onderwerpen nu oppakken op een manier die draagvlak garandeert. Draagvlak dat op zijn beurt positief is als een aanvraag voor het Waddenfonds wordt gedaan.

Bestuurlijk statement 20 november 2013

Verslag Waddenzeehavendebat 2013