Organisatie

Raad van Advies Waddenzeehavens

De Raad brengt adviezen uit en komt op voor de belangen van de waddenzeehavens en het havenbedrijfsleven. Henk Staghouwer is voorzitter van de Raad. De Raad beschikt over een meerjarig programma Waddenzeehavens, waarin de havens en havenbedrijvenverenigingen samen de koers bepalen, in overleg met de meest betrokken andere partners. Het programma Waddenzeehavens wordt gefinancierd door de havengemeenten.

Programmateam

Het programmateam voert werkzaamheden uit gericht op samenwerking tussen de gemeenten, havenbedrijven en havens van Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl. De basis voor de samenwerking is de Koersnotitie Waddenzeehavens, die in 2012 is uitgebracht en in 2017 is aangescherpt via een economische review van de Waddenacademie. De activiteiten van het programmateam liggen vast in het Programma Waddenzeehavens 2022 – 2026┬ádat door de Raad is vastgesteld. Arjen Bosch leidt het programmateam en is secretaris van de Raad van Advies. Aan het programmateam nemen medewerkers deel van de gemeenten, havens en Rijkswaterstaat Noord Nederland. Het programmateam zorgt voor het werkproces, dat leidt tot programma’s en projecten.