Organisatie

Raad van Advies Waddenzeehavens

De Raad brengt adviezen uit en komt op voor de belangen van de havens en het havenbedrijfsleven. Tineke Netelenbos is voorzitter van de Raad. De Raad beschikt over een meerjarig programma Waddenzeehavens dat wordt gefinancierd door de havengemeenten, die samen met de havens en havenbedrijvenverenigingen de koers bepalen, in overleg met de meest betrokken andere partners.

Programmateam

Het programmateam voert werkzaamheden uit gericht zich op samenwerking tussen de gemeenten, havenbedrijven en havens van Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl. De basis voor de samenwerking is de Koersnotitie Waddenzeehavens, die in 2012 is uitgebracht en in 2017 is aangescherpt via een economische review van de Waddenacademie. De activiteiten van het programmateam liggen vast in het Programma Waddenzeehavens 2018 – 2022 dat door de Raad is vastgesteld. Arjen Bosch leidt het programmateam en is secretaris van de Raad van Advies. Aan het programmateam nemen medewerkers deel van de gemeenten, havens, Rijkswaterstaat Noord Nederland en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW).