Samenwerkende havens: Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl

Over deze website

Dit is een website van Raad van Advies en Programma Waddenzeehavens, een samenwerkingsverband voor de Waddenzeehavens: Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl. Deze site geeft een overzicht van koersbepalende documenten, belangrijke debatten, werkateliers, agenda’s en verslagen van de Raad. De Waddenzeehavens treden gezamenlijk op in beleidsmatig relevante onderwerpen.

  • De Raad zet de koers van de samenwerking uit. Om deze te bevorderen kan de Raad gebruik maken van het Programma Waddenzeehavens. Hoe de samenwerking is georganiseerd treft u aan op de pagina Organisatie.
  • De Raad kwam voor het eerst bijeen op 12 oktober 2010. Alle verslagen en geannoteerde agenda’s kunt u vinden op de pagina Verslagen.
  • De Waddenzeehavens hebben een visie op de samenwerking vastgelegd. De visie is verder uitgewerkt op de pagina Samenwerkingsthema’s.
  • Wilt u direct contact, ga dan naar de Contact pagina.

Hieronder treft u informatie over  werkconferenties en havendebatten waarin de gezamenlijke richting van de samenwerking met de meest relevante havenpartners is besproken. In 2018 ondertekenden de havens een uitwisselingsprogramma met Duitse en Deense Waddenzeehavens. Sindsdien onderhouden zij een gezamenlijke website Waddenseaports.

Anne-Wil Lucas, nieuwe voorzitter Raad van Advies Waddenzeehavens
Een selectiecommissie van de Raad heeft een nieuwe voorzitter voorgedragen. De Raad stemde op 25 juni 2021 in met de benoeming van Anne-Wil Lucas; ’the perfect match’. Voorafgaand aan de Raad van september 2021 in Harlingen, vindt de overdracht plaats en is er gelegenheid om afscheid te nemen van Tineke Netelenbos.

Anne-Wil Lucas over haar benoeming
“Ik vind het een eer dat ik voor de Raad van Advies Waddenzeehavens gevraagd ben de voorzittersrol van Tineke Netelenbos over te nemen. Ik heb een warm hart voor de Wadden en vind het belangrijk dat alle partijen die betrokken zijn bij het Waddengebied met elkaar zoeken naar oplossingen om economie en ecologie hand in hand te laten gaan. Met mijn netwerk in Den Haag en mijn kennis en netwerk rondom innovatie en startups denk een bijdrage te kunnen leveren aan gezonde havens in een gezonde Waddenzee. Zoeken naar gezamenlijke belangen leidt vaak tot prachtige oplossingen. Daar help ik graag bij.”

Loopbaan Anne-Wil Lucas
–     Tijdens haar studie planologie in Wageningen kwam Anne-Wil Lucas in aanraking met de politiek, eerst als lid en daarna als voorzitter van de landbouwcommissie van de liberale jongerenorganisatie JOVD. Zij werkte als beleidsmedewerker voor de VVD-Statenfractie in Friesland en was commissielid voor de VVD Opsterland.
–    Na haar studie was Anne-Wil werkzaam als belangenbehartiger en adviseur voor bestuur en directie van Vereniging Natuurmonumenten. Van 2003 tot 2006 werkte als beleidsmedewerker bij de VVD-fractie van de Provinciale Staten Friesland. In 2006 koos Anne-Wil voor het bedrijfsleven en werkte tot 2010 voor ingenieursbureau Oranjewoud als senior adviseur ruimtelijke ontwikkeling. Daar vervulde zij onder andere de rol van secretaris van het Waddenfonds en projectleider voor de toekomstvisie Afsluitdijk.
–    In juni 20210 trad Anne-Wil tot de Tweede Kamer en in 2012 werd ze herkozen. Anne-Wil had onder andere water, wetenschap, economische zaken en innovatie in portefeuille. Tijdens haar Kamerlidmaatschap zette zij zich onder meer in voor ‘ building with nature’, de risicobenadering waterveiligheid, techniek in het onderwijs en presenteerde zij een reeks maatregelen voor een aantrekkelijker ondernemersklimaat voor start-ups.
–     Op 6 september 2016 verliet Anne-Wil de Tweede Kamer om voor Startup Delta te gaan werken. In 2018 stopt zij daar en werd Gebiedsdirecteur van Kenniscentrum Twente, de innovatie campus van Universiteit Twente.

Tineke Netelenbos heeft de Raad vanaf het begin voorgezeten en besloot om na ruim tien jaar terug te treden. Ze heeft de Raad met verve voorgezeten en ook veel bereikt. De instemming met de Agenda voor het Waddengebied was voor haar een mooie mijlpaal en een passend moment om de leiding aan een ander over te dragen. De leden van de Raad bedanken haar voor haar inzet in de afgelopen jaren.