Samenwerkende havens: Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl

Over deze website

Dit is een website van Raad van Advies en Programma Waddenzeehavens, een samenwerkingsverband voor de Waddenzeehavens: Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl. Deze site geeft een overzicht van koersbepalende documenten, belangrijke debatten, werkateliers, agenda’s en verslagen van de Raad. De Waddenzeehavens treden gezamenlijk op in beleidsmatig relevante onderwerpen.

  • De Raad zet de koers van de samenwerking uit. Om deze te bevorderen kan de Raad gebruik maken van het Programma Waddenzeehavens. Hoe de samenwerking is georganiseerd treft u aan op de pagina Organisatie.
  • De Raad kwam voor het eerst bijeen op 12 oktober 2010. Alle verslagen en geannoteerde agenda’s kunt u vinden op de pagina Verslagen.
  • De Waddenzeehavens hebben een visie op de samenwerking vastgelegd. De visie is verder uitgewerkt op de pagina Samenwerkingsthema’s.
  • Wilt u direct contact, ga dan naar de Contact pagina.

Hieronder treft u informatie over  werkconferenties en havendebatten waarin de gezamenlijke richting van de samenwerking met de meest relevante havenpartners is besproken. In 2018 ondertekenden de havens een uitwisselingsprogramma met Duitse en Deense Waddenzeehavens. Sindsdien onderhouden zij een gezamenlijke website Waddenseaports.

Henk Staghouwer voorzitter Raad van Advies Waddenzeehavens

Per 1 februari 2023 is Henk Staghouwer aangetreden als voorzitter van de Raad van Advies Waddenzeehavens. Henk was van 2013 tot en met 2022 lid van de Raad, waarin hij als gedeputeerde van Groningen namens de Waddenprovincies mee dacht over de te volgen koers van de havens. De leden kennen zijn enthousiasmerend en verbindend leiderschap vanuit de eigen ervaring. Daarom besloten zij om hem te vragen opnieuw tot de Raad toe te treden, maar nu als voorzitter.

Op uitnodiging van de Raad reageerde Henk als volgt:

“Het voorzitterschap van de Raad sloot naadloos aan bij mijn persoonlijke drive. Die drive komt voort uit mijn passie voor het Werelderfgoed Waddenzee. Naar mijn overtuiging is de weg om winst voor natuur te boeken, dat we gezamenlijk werken aan een goede balans tussen ecologie en economie.”