12 oktober 2010 Eerste bijeenkomst Raad van Advies

De Raad van Advies besprak de gespreksnotitie: Kader en vragen aan de Raad van Advies. De Raad adviseert de volgende punten op te pakken:

  • SWOT van noordelijke havens (inclusief factsheet per haven);
  • Lijstje praktische zaken voor samenwerking (iedereen levert een verlanglijstje in);
  • Overzicht van organisatorische modaliteiten;
  • Wat moet Nederland doen om nichemarkten binnen te halen;
  • Hoe kun je op een intelligente manier inhoud geven aan de opdracht uit de PKB:

    “De Waddenzeehavens hebben zich duurzaam ontwikkeld op een wijze die recht doet aan hun specifieke ligging en mogelijkheden. Hierbij hebben de havens zich op een afgestemde manier gedifferentieerd en gespecialiseerd”.

Voor deze onderwerpen worden georganiseerd werkateliers om ze verder handen en voeten te geven. Daarbij staat duurzame ontwikkeling en samen optrekken met natuur en milieuorganisaties voorop. De havens willen de natuur van de Waddenzee juist als kans zien, in plaats van bedreiging.

De afwegingen voor het advies treft u aan in het verslag Raad van Advies 12 oktober 2010.