25 mei 2021 Raad van Advies Waddenzeehaven

De Raad van Advies van vond digitaal plaats, vanwege de Corona maatregelen.
De leden van de Raad stemmen in met de voordracht van Anne-Wil Lucas als nieuwe voorzitter.

De Raad kijkt terug op de ontwikkelingen rond het Nationaal Waterprogramma en programma Noordzee. De Raad wil zich sterk maken om de toezeggingen van de ministers van LNV en IenW over de transitie van de Waddenvloot, ook door te voeren.

De Raad ondersteunt de verdere ontwikkeling van het EcoPort innovatieprogramma, waarbij iTanks als penvoerder zal optreden.

Agenda Leidraad 25 mei 2021

Verslag 25 mei 2021