15 september 2020 Raad van Advies Waddenzeehavens

De gemeente Hollands Kroon was gastheer voor de Raad van Advies, die werd gehouden op het vissersschip de WR 130 in de haven van Den Oever. Gelet op het risico van coronabesmetting woonde Tineke Netelenbos de Raad op afstand bij via een beeldverbinding en delegeerde zij het voorzitterschap deze dag aan Theo Meskers, wethouder EZ van de gemeente Hollands Kroon. De Raad begon met twee presentaties van twee projecten uit het programma EcoPort innovaties, nl. Tom Morijn over de Great Plastic Bak Off, waarin plastic afval in de havens zelf wordt gerecycled en een presentatie van Ron Vaz Dias, over hergebruik van visnetten. Via een inbel verbinding nam de voorzitter van het Omgevingsberaad deel om ervaringen met de nieuwe governancestructuur met de leven van de Raad te delen. De havens en het havenbedrijfsleven bepaalden hun positie ten opzichte van het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 en de Agenda voor het Waddengebied. Ook werd de steun uitgesproken voor het WLN project om zuiveringswater vrij van medicijn resten te maken en zo meer industrieel proceswater beschikbaar te maken voor de havens. Mevrouw Netelenbos kondigde aan dat ze na ruim tien jaar haar taken wil gaan beĆ«indigen, bij de volgende Raad. Tot die tijd blijft ze haar taken ‘digitaal’ vervullen.

Leidraad en agenda

Concept verslag Raad van Advies Waddenzeehavens 15 september 2020