16 mei 2022 Raad van Advies Waddenzeehavens

De Raad blikt terug op het werkbezoek van de Tweede Kamer Commissie van IenW. Verder bespreekt de Raad de opzet van het Programma Integrale maritieme ontwikkeling havenplaatsen en een eerste voorstel voor de ontwikkeling van een kennisprogramma Baggeren en Ecologie, dat Wageningen UR en Deltares is opgesteld. Tenslotte wordt de inzet van havens en de natuurbescherming voor de Trilaterale Regeringsconferentie in Wilhelmshaven besproken.

Agenda 16 mei 2022

Verslag 16 mei 2022