13 juni 2012 Het Waddenzeehavendebat in Post Plaza te Leeuwarden

  • Tineke Netelenbos presenteert voor het debat de Koers duurzame Waddenzeehavens en het concept Unesco havens.
  • De Havengemeenten gaven een bestuurlijk statement af over het vervolg en nemen het initiatief van het RCW over.
  • Tineke Netelenbos is graag bereid het voorzitterschap van de Raad van Advies Waddenzeehavens te continueren.
  • Vertegenwoordigers van 10 projecten die de Koers Waddenzeehavens ondersteunen gaan in gesprek met de deelnemers ter inkleuring van het debat dat gevoerd wordt met het panel. download verslag.
  • De Groningse gedeputeerde Wiebe van der Ploeg moedigt de coalitie aan om aan te sluiten bij de Waddenfondscriteria.