12 december 2012: Haven Harlingen, Building with Nature

Deltares gaf een toelichting over het onderzoek dat Deltares momenteel verricht voor de gemeente, naar de invloed van spuien op de slibhuishouding. Alle deelnemers vinden het Deltares onderzoek zeer zinvol. Hier moet ook zeker een vervolg op komen, zodat het concreet toepasbaar wordt, mogelijk ook voor andere havens. In het verlengde van de discussie in dit werkatelier zou je kunnen experimenteren met de stortlocatie. Ecoshape komt met een voorstel.
Agenda en context
Verslag