Op 22 maart 2013 (TU Twente) en 9 april 2013 (Amersfoort): Deskundigenbijeenkomst

Op de deskundigenbijeenkomsten met de experts van de bij Ecoshape aangesloten organisaties werden de maatschappelijke vragen uit de eerdere werkateliers besproken. Zij ontwikkelden voorstellen om volgens de lijnen van Building with Nature deze vragen te beantwoorden. De voorstellen zijn in het Building with Nature programma op hoofdlijnen vastgelegd.