11 juni 2013 Raad van Advies

De RvA kwam bijeen aan boord van de Voorwaarts Voorwaarts. Daaraan voorafgaand, voer het Groningse vlaggenschip met ruim veertig genodigden van de Eemshaven naar de haven van Delfzijl. Alle deelnemers zijn nauw betrokken bij natuur, economie en beleid in en rond de Waddenzeehavens en brachten enkele voorstellen onder de aandacht van de voorzitter, Tineke Netelenbos.

De Raad onderschreef het voorgestelde programma Building with Nature Waddenzeehavens en vroeg om de resultaten van de werkateliers voor Visserij en Scheepsbouw verder uit te werken. Ook moedigde zij de havens aan om gemeenschappelijke profiel verder op te pakken, zoals een gemeenschappelijke stand op de Offshore beurs te Amsterdam.

De Raad besloot tot een tweede Waddenzeehavendebat, dat op 20 november 2013 in de middag gaat plaatsvinden.
Agenda en leidraad
Verslag