8 november 2013 Ecoport-certificering

Op dit werkatelier gaf een vertegenwoordiger van de European Sea Ports Organisation (ESPO) een toelichting op de procedure om voor een Ecoport certificaat in aanmerking te komen. ESPO zou gezamenlijke certificering zeker toejuichen. De deelnemers van de havens gaven aan gezamenlijk te streven naar Ecoport certificiering, bij een positieve houding van de Raad van Advies. Wageningen UR (WUR) wil het proces tot en met 2014 verder ondersteunen.
Agenda en context
Verslag