23 oktober 2013 Biobased Economy

In vervolg op de Biobased dagen van Delfzijl op 10 en 11 oktober 2013, organiseerde het programma Waddenzeehavens in samenwerking met Eemsdelta Green, provincie Groningen, DLG en het ministerie van EZ een bijeenkomst te Zwolle. Daarin werden enkele kernpunten benoemd, die de deelnemende partijen snel aandacht willen geven:

  1. Synergie in kennis cluster Biobased Economy
  2. Ondersteuning bij lastige regelgeving
  3. Inspelen op internationalisering