12 november 2013 Noord Holland

De accenten voor Noord-Holland liggen op de havenuitbreiding Noord Oost in Den Helder en de ontwikkeling van visserij en toerisme in Den Oever. De havenuitbreiding moet hand in hand gaan met natuurontwikkeling. Nu sterk inzetten op het Amstelmeer wordt afgeraden. LNG is ook een kansrijke ontwikkeling voor Den Helder omdat veel schepen slechts vanuit deze ene haven opereren. Er is voor deze schepen alleen een bunkerfaciliteit in Den Helder nodig. Kennisontwikkeling heeft in de kop van Noord Holland een gunstige uitgangspositie die verder uitgebouwd kan worden.
Agenda en context
Verslag