13 november 2013 Groningen

Vanuit het Groningse wil men pilots in de ruimtelijke ordening ontwikkelen die de individuele eisen op projectniveau ontstijgen en inspelen op grote programma’s (bijvoorbeeld Hoogwaterbescherming en Waddenfonds). Benut verder het ondernemerschap voor ketenkansen in biobased economy. Kijk vooral naar reststromen, in het bijzonder bij de visserij. Voor de visserij moet de prioriteit liggen op verbreding van het product: funfishing, servicing, visfarming ed.
Agenda en context
Verslag