20 november 2013 Raad van Advies

Meteen na het Waddenzeehavendebat, kwam de Raad van Advies bijeen. Veel leden van de Raad namen ook deel aan het debat, zodat de sfeer en inhoud van het debat ook doorklonk in de Raad. De deelnemers waren zeer te spreken over de uitgesproken positieve sfeer van het debat. De inbreng van het Waddenfonds werd zeer gewaardeerd, evenals de inzet bij de zes workshops. De Raad ondersteunt het bestuurlijk statement en de intentie van de Waddenzeehavengemeenten om deze samenwerking voort te zetten.
Agenda en leidraad
Verslag