23 januari 2014 Werkatelier Fryslân

De bedrijvigheid in de haven krijgt meer focus en innovatie. De plannen voor de toeristische ontwikkeling van de Willemshaven (inclusief cruise) zijn unaniem in de gemeenteraad aangenomen. De scheepsbouw en visserij zijn andere pijlers. Deze clusters willen innoveren om zich te verder te kunnen ontwikkelen. Daarvoor vraagt het bedrijfsleven ondersteuning om praktisch met wet- en regelgeving om te gaan. Er is behoefte aan een slagvaardigere samenwerking tussen gemeente en provincie en een zelfstandig havenbedrijf.
Agenda en context
Verslag