4 maart tot 28 april 2014 project slibmotor bij Harlingen

Het Fryske Gea, de haven van Harlingen en Ecoshape dienden op 28 april het project KWELDERONTWIKKELING KOEHOAL DOOR EEN SLIBMOTOR in. In dit project wordt (schoon) havenslib bij Koehoal ingezet voor natuurontwikkeling met beginnende kwelders. De opstelling van dit project kwam tot stand via drie werkateliers. Het derde werkatelier was een uitgebreide werksessie waarin het projectplan werd uitgewerkt.

Verslag 4 maart
Verslag 24 maart
Agenda 11 april
Projectplan