7 oktober 2014 Raad van Advies

De Raad kwam bijeen in het Raadhuis van Harlingen. De Raad stond in het teken van verschillende Waddenfondsprojecten, waar het schriftelijke steun aan verleent. De Raad besprak de enkele succesvolle projecten uit het programma Building with Nature Waddenzeehavens en besloot tot een midterm review. De Raad sprak zijn waardering uit over de constructieve samenwerkingsafspraken met de Coalitie Wadden Natuurlijk. Voorbeelden daarvan zijn Marconi, Koehoal en de Algenproefboerderij voor schelpdieren en wadpieren.
Agenda en leidraad
Verslag