10 maart 2015 Raad van Advies

Rijkswaterstaat trad op als gastheer en nodigde de Raad uit in de projectboerderij van de Haak om Leeuwarden. Na een toelichting van Rijkswaterstaat op haar rol in het Waddengebied presenteerden zes initiatiefnemers hun gehonoreerde Waddenfondsprojecten.

Algeacom: Algen en schelpdier proefboerderij
Foru: Oliebestrijdingsapparatuur
Doeksen: LNG Ferry
Fleetcleaner: Onderwaterschip reinigingsrobot
EcoShape: Slibmotor Koehoal
Gemeente Delfzijl: Marconi Buitendijks

Vervolgens vond een gedachtewisseling met de directeur Waddenfonds plaats. Ook besprak de Raad de inzet voor een meerjarig Waddenfondsprogramma voor zeehavens en stelde deze vast. De aanbevelingen uit de bijeenkomst over sedimentmanagement werden overgenomen.
Agenda en Leidraad
Verslag