3 november 2015 Raad van Advies

Gemeente Den Helder had de Raad uitgenodigd in bezoekerscentrum de Helderse Vallei. De Raad was zeer content dat Den Helder, Den Oever, Harlingen en Groningen Seaports hun PERS certificaten hadden gekregen. De Raad stond expliciet stil bij de evaluatie van de Derde Nota Waddenzee (PKB) uit 2007. Een lid het evaluatieteam gaf een toelichting, waarbij hij complimenten uitdeelde over het werk van de Raad. Het ministerie van I en M zal de Raad ook bij de in 2016 van start gaande verkenningen betrekken.
Agenda en Leidraad
Verslag