12 november 2015 Werkatelier Kennisplatform oliebestrijding

Samen met Rijkswaterstaat en Van Hall Larenstein Hogeschool organiseerde programma Waddenzeehavens een werkatelier. Dit was een vervolg op het werkatelier Oliebestrijding ondiepe delen Waddenzee 10 september 2014. De hoofdconclusie was alle voorgestelde projecten waren gestart, maar dat het voorgestelde kennisplatform nog niet van de grond was gekomen. Tijdens het werkatelier zijn afspraken gemaakt om tot een dergelijk kennisplatform te komen.
Agenda en Leidraad
Verslag