4 februari 2016 Werksessie samenwerking Waddenzeehavens en Rijke Waddenzee

Er worden drie thema’s gekozen en besproken waarin de beide programma’s gaan samenwerken: EcoPorts, Building with Nature en ook de Trilaterale werkconferentie van 20 juni wordt in samenwerking georganiseerd.

Kernpunten programmateam 4 februari 2016