20 juni 2016 Raad van Advies Waddenzeehavens en UNESCO Port conferentie

De Raad van Advies werd op 20 juni gehouden na de Trilaterale UNESCO Port conferentie te Appingedam. De Raad stond in het teken van de uitkomsten van de conferentie en de daar gehouden workshops. Een ander belangrijk agendapunt was de Beleidsverkenning Structuurvisie Waddengebied. Verder werd erbij stil gestaan hoe de visserij zich verhoudt tot de specialisatie van de havens.

Agenda en leidraad
Verslag