8 november 2016 Trilaterale ontmoeting Waddenzeehavens

De bijeenkomst is gehouden in Port of Brake (aan de Weser). Elk land nam deel met één vertegenwoordiger, die zich wil inzetten voor samenwerking op het gebied van duurzaamheid van havens in het Waddengebied.
Verslag