1 december 2016 Raad van Advies

De Raad van Advies kwam bijeen op Landgoed Oranjewoud bij Heerenveen dat gedeeltelijk in beheer is bij Staatsbosbeheer. De ontwikkeling van het gebiedĀ  is mooi een voorbeeld waarbij tegengestelde posities kwamen tot grote meerwaarden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu presenteerde de stand van zaken van beleidsverkenning Structuurvisie Waddenzee en de inbreng van de Waddenzeehavens daarbij. Ook werd ingestemd met de aanvraag van een review over de economische visie van de Waddenzeehavens bij de Waddenacademie.
Agenda en leidraad
Verslag