15 december 2016: Innovaties en Natuurdoelen (twee werkateliers)

In samenwerking met Programma Naar een rijke Waddenzee organiseert programma Waddenzeehavens twee werkateliers:

1. Innovaties duurzaam havenbedrijf van wereldklasse
Tijdens het werkatelier ontmoetten havenmedewerkers innovators en bespraken de kansen voor innovaties in en rond de havens. Zij spraken af om te kijken of de innovatiekracht met de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) verder versterkt kan worden.
Agenda
Verslag

2. Bijdrage Waddenzeehavens aan natuurdoelen Waddengebied
Aan de hand van verschillende voorbeelden bespraken de deelnemers de mogelijkheden van de havens om een bijdrage te leveren aan de natuurdoelen van de Waddenzee. Er zijn waarschijnlijk nog meer opties, daarom werd voorgesteld om daar een quickscan uit te voeren.
Agenda
Verslag