8 september 2017 Raad van Advies en ontmoeting Coalitie Wadden Natuurlijk

De Raad ontmoet de leden van de Coalitie Wadden Natuurlijk in De Seedykstertoer, te Marrum (Fryslân). Coalitie en Raad gaan een gezamenlijke verklaring opstellen. Ze spreken ook af in gezamenlijkheid te kijken naar manieren om het negatieve effect van baggeren op een slimme manier te verminderen, en een voorstel te ontwikkelen voor een follow-up van het Building with nature programma Waddenzeehavens.

Verslag ontmoeting Coalitie Wadden Natuurlijk en Waddenzeehavens

Daarna houdt de Raad haar bijeenkomst, waarin Bart Kuipers namens de Waddenacademie de Review op het Economisch perspectief Waddenzeehavens presenteert. De Raad onderschrijft de hoofdlijn. De aanpak voor de Gebiedsagenda Wadden 2050 wordt doorgenomen. Op 2 november komt het onderwerp ‘Havens als motor voor duurzame ontwikkeling’ samen met de Review van de Waddenacademie in het Regiecollege Waddengebied.

Agenda en leidraad
Verslag