2 november 2017 RCW Havens als motor voor Duurzame ontwikkeling

Het Regiecollege Waddengebied (RCW) besprak de definitieve versie van de Review Economisch perspectief Waddenzeehavens van de Waddenacademie samen met het discussie paper Havens als motor voor duurzame ontwikkeling van de projectgroep Gebiedsagenda Wadden 2050. Beide documenten zijn uitgebreid besproken. De RCW was in zijnĀ advies positief over zowel de review als de voorgestelde oplossingsrichtingen in de discussiepaper.