30 juni 2011 werkatelier “Marktniches”

De deelnemers aan het werkatelier “marktniches” gaven uitwerking aan de mogelijkheden van de nichemarkten die de havens eerder kozen. Daarbij lieten zij zich inspireren door vier korte presentaties.
André Bruijn (Groningen Seaports) schetste de stand van zaken en mogelijkheden van het duurzame zee­havenbedrijf.
Klaas Hofstra benoemde een tal van prak­tische innovaties om de scheeps- en jachtbouw te verduurzamen.
Saskia Bosch (KvK) ging in op de toepassingsmogelijkheden van (non-food) biomaterialen zoals de suikerbiet en hennep.
Allard van Dijk (Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (NOM)) gaf een impressie van wat de grote marktpartijen op het gebied van offshore wind willen.

De resultaten en voorstellen treft u aan in het verslag nichemarkten bij havenspecialisatie waddenzeehavens