7 juli 2011 samenvattend werkatelier

De deelnemers van het werkatelier bespraken de concrete voorstellen uit de eerdere werkateliers en plaatsten die in het bredere perspectief van zeehavenbedrijf aan de Waddenzee als een natuurgebied met Werelderfgoedstatus. De deelnemers ondersteunden de koers zoals weergegeven in verslag van het samenvattend werkatelier.