14 september 2011 Toogdag Waddenzee

Tijdens de Toogdag bezoekt minister Schultz Verhaegen haar “waddenpartners” in de haven van Harlingen. Zij ondertekent bij die gelegenheid de bestuursovereenkomst over het Waddenfonds en legt haar oor te luisteren bij enkele discussietafels. De voorzitter van de Raad van Advies Specialisatie en Profilering Waddenzeehavens, Tineke  Netelenbos, leidt het gesprek aan de discussietafel Waddenzeehavens. Haar tafelgasten en hun opvattingen treft u aan in de brochure discussietafel Waddenzeehavens. De uitkomst van de discussie treft u aan in het verslag.