24 oktober 2011 Rondetafelgesprek havenspecialisatie

Het ronde-tafel gesprek vond plaats in het huis van de Wadden te Leeuwarden. Daarin bespraken de havenbedrijvenverenigingen de voorstellen, met de ontwikkelingsmaatschappijen (NOM en NHN), Syntens en Energy valley. Zij pakken de handschoen graag op om bij te dragen aan de invulling van de projecten gericht op ontwikkeling van de nichemarkten. Zij deden nog enkele suggesties ter verbetering. De verbeteringen zijn in het verslag opgenomen.