6 december 2011 Raad van advies Waddenzeehavens

de Raad besprak de koersnotitie, die alle deelnemers inhoudelijk onderschreven, met de kanttekening dat het verband met het Topsectorbeleid nog ontbrak. Zij besloten om een organisatorisch voorstel op te stellen voor een Waddenfondsprogramma Zeehavens, en dat de inhoud sterk genoeg is om het doorwerkingsdebat te organiseren. De gedachtewisseling van de Raad treft u aan in het verslag.