13 november 2012 Werkatelier Duurzaam Havenbedrijf

Tijdens het werkatelier zijn verschillende concrete opties naar voren gekomen, welke in het verslag zijn benoemd. De deelnemers vinden dat hiermee een vrij volledig palet van mogelijkheden is geschetst (zie verslag). Aan nieuwe studies en analyse was weinig behoefte. Wel wilden de havens de aanpak koppelen aan de methodiek van Ecoport certificering.

Agenda en context
Verslag