28 juni 2018 Raad van Advies Waddenzeehavens

Groningen Seaports was gastheer voor de Raad, welke werd gehouden in Delfzijl. De Raad blikt terug op de Trilaterale havenconferentie te Harlingen, de inbreng van de havens in de regeringsconferentie in Leeuwarden en het ondertekenen van de Letter of intent met de Duitse en Deense havens en het Pact van Marrum met de natuurbeschermingsorganisaties. Ook wordt stil gestaan bij de inzet van de havens bij de Waddenbeheerautoriteit en het Investeringskader Waddengebied.

De overweging voor de keuzes zijn terug te lezen in de leidraad leidraad en het verslag.