29 oktober 2019 Raad van Advies Waddenzeehavens

De Raad van Advies werd gehouden in de Haven van Lauwersoog. Gemeente Het Hoogeland was gastheer. De belangrijkste beslispunten van de Gebiedsagenda Wadden werden besproken, waarbij de Raad positief stond tegenover het integrale concept dat voorlag. Mevrouw Tineke Netelenbos werd voorgedragen als vertegenwoordiger van de Waddenzeehavens in het Omgevingsberaad. De Raad sprak grote waardering uit over de voorstellen van een gezamenlijk Green Shipping programma voor het Investeringskader Waddengebied.

Agenda en Leidraad

Concept verslag Raad van Advies Waddenzeehavens 29 oktober 2019