26 augustus 2014 Waddenzeehavens ontmoeten Coalitie Wadden Natuurlijk

Op het Windpowercentre van de voorzitter van de Harlingen Seaport Business Association ontmoeten vertegenwoordigers van de Raad en de directeuren van de Coalitie Wadden Natuurlijk elkaar. Zij bespraken elkaars rollen, maakten enkele samenwerkingsafspraken en brachten een veldbezoek aan het project Koehoal.
Verslag