11 september 2014 Werkatelier Oliebestrijding

In het Waterforum organiseerde programma Waddenzeehavens een werkatelier rond vier thema’s die spelen in de oliebestrijding in de ondiepe delen van de Waddenzee:
1. Nieuwe technieken
2. Extra preventie voor risicovolle schepen en vogels
3. Oliebestrijding effect model Waddenzee
4. Gebruik en ontwikkelen van kennis
Het werkatelier was een coproductie met Rijkswaterstaat en het Lectoraat Maritiem, Marien, Milieu en Veiligheidsmanagement, van de NHL .
Agenda en leidraad
Verslag