4 december 2018 Raad van Advies Waddenzeehavens

Rijkswaterstaat is gastheer voor de Raad die wordt gehouden in het Afsluitdijk Wadden Center. Het strategie hoofdstuk van de Gebiedsagenda Wadden en het gezamenlijke document van de gebruikers over de Waddenbeheerautoriteit waren de belangrijkste agendapunten.

De overwegingen zijn terug te vinden in de leidraad en het verslag.