25 november 2015 Samenwerking in de visserijhavens

In het werkatelier gaven meerdere gastsprekers een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de waddenzeevisserij. Daaronder waren ook ondernemers, die plannen voor projecten presenteerden, die relevant zijn voor de havens (waaronder verwerking van visproducten). Er ligt een basis voor samenwerking op kwaliteitsborging, kennisdelen. Ook is er al een zekere specialisatie en waarop voorzieningen zijn af te stemmen. Wel willen zowel de vissers en de havens elk hun eigen visafslagen behouden. De deelnemers zien graag een afgestemde visie van de havens op de visserij, dat zou de samenwerking zeker stimuleren. Daar leveren zij graag inbreng voor.
Agenda en Leidraad
Verslag