7 juni, 29 juni en 21 september 2017: Economisch perspectief Waddenzeehavens (drie werkateliers)

Op verzoek van de Raad van Advies Waddenzeehavens voert de Waddenacademie een Economische review op het Economisch perspectief van de Waddenzeehavens uit. Daarvoor schakelt de academie Dr. Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit in.

Het project begint mee een eerste werkatelier op 7 juni, waarbij de deelnemers wordt gevraagd welke kritische onzekerheden zij van belang achten voor de economische ontwikkeling van de Waddenzeehavens, en volgt een gesprek hoe deze onzekerheden kunnen leiden tot economische scenario’s.

Bart Kuipers presenteert 29 juni een viertal mogelijke scenario’s en welke economische kentallen daarbij horen. In subgroepen bespreken de deelnemers of de beschrijvingen ook reĆ«el zijn en hoe deze verbetert kunnen worden.

Op 21 september volgt de bespreking van het eindconcept, met inbegrip van de aanbevelingen per scenario.

In oktober volgt publicatie van de eindrapportage (met inbegrip van de verslaglegging van de werkateliers).