5 februari 2018 Raad van Advies Waddenzeehavens

De Raad was te gast bij de Provincie Groningen. Aan de hand van de agenda en leidraad bespraken de leden de voortgang van de Gebiedsagenda Wadden, samenwerking Coalitie Wadden Natuurlijk bij de “Waddenbeheerautoriteit” en de voorbereiding van de trilaterale conferenties in mei 2018.

Ook werd de evaluatie van het functioneren van Raad en programma Waddenzeehavens besproken. De conclusies zijn opgenomen in het verslag.