Raad van Advies 11 april 2023

Voorafgaand aan de Raad van Advies was er een kennismaking tussen het programmateam van de Waddenzeehavens en de nieuwe voorzitter van de raad van Advies Henk Staghouwer. Vervolgens hebben het programmateam en de Raad van Advies elkaar ontmoet en was er een presentatie over ‘programma naar een duurzame haven Lauwersoog’.

Tijdens de Raad werd door de Waddenacademie een toelichting gegeven over de insteek voor de kennisagenda ecosysteem gericht baggeren; er wordt een overzicht gemaakt van bestaande relevante kennis, lopende projecten en programma’s. Op basis hiervan zal een advies voor het vervolg worden opgesteld. De Raad gaf input voor de analyse en ondersteund de werkwijze. Verder werd de aanpak voor de impactanalyse besproken en is voorgesteld om deze methode toe te passen bij de boontjes en Eemszijlen.

Agenda 11 april 2023