Raad van Advies 7 november 2022

Minister Harbers had een werkbezoek, voorafgaand aan de Raad, bij Peterson in Den Helder. Naast een toelichting op het werk van de Raad, was er aandacht voor de energietransitie in havens, de visserij, het Green Shipping Programma en aanleg van kabels met behulp van innovatieve boortechnieken uit de gaswinning.

Tijdens de Raad werd ingestemd met de ondertekening van de havens van het ‘Joint document‘ dat door de natuurbescherming en de havens samen opstelden. Ook ondersteunde de Raad het ondertekenen van de Dark SkyVisie, die Harm Post namens de Waddenzeehavens ondertekende. Verder stemde de Raad in met de voorgestelde afronding van het project Rapportage EcoPort 4 oktober 2022 en de follow-up in de vorm van een EcoPort Innovatieprogramma en het bijbehorende koploperproject Van Zout naar Zoet. De Raad besprak ook de verschillende invalshoeken over de opzet van het Onderzoeksprogramma Ecosysteemgericht baggeren.

Agenda 7 november 2022
Verslag 7 november 2022