1 februari 2022 Raad van Advies Waddenzeehavens

De Raad van Advies bespreekt het coalitieakkoord van Rutte IV en ziet hierin kansen voor ontwikkeling, met name ook in het kader van de energietransitie. De havens willen zelf met oplossingen komen en werken langs de bestaande governance voor het waddengebied en de Agenda voor het Waddengebied. Het is voor alle partijen van belang dat het kabinet dat ook steeds meer gaat doen. De Raad beluit de Tweede Kamer Commissie IenW en de minister van IenW uit te nodigen voor een werkbezoek.

Agenda Raad van Advies