25 januari 2021 Raad van Advies Waddenzeehavens

De twintigste Raad van Advies vindt digitaal plaats in verband met het COVID-19 virus. Omdat Tineke Netelenbos haar voorzitterschap beëindigde, heeft de secretaris gevraagd of Theo Meskers de bijeenkomst wil leiden. Voor het agendapunt ‘Advies Patrick Poelmann Consult’ is Patrick Poelmann aanwezig om een toelichting te geven. De Raad neemt de adviezen van Poelman en een aantal aanvullingen van de havens over. Voor het agendapunt ‘Investeringskader Waddengebied’ is Leo van der Burg van FME aanwezig bij het onderdeel Green Shipping. De Raad neemt met veel genoegen kennis van de stand van zaken en ondersteunt de plannen met de visserijkotters en de rijksrederij.

Agenda en leidraad 25 januari 2021

Concept verslag Raad van Advies Waddenzeehavens 25 januari 2021