20 september 2021 Verslag Raad van Advies Waddenzeehavens

De leden kijken terug op een geslaagd afscheid van Tineke Netelenbos in het Entrepotdok.

De problematiek van de garnalenvisserij en stikstofdepositie en een mogelijke oplossingsrichtingen worden besproken.
De directeur Waddenfonds bespreekt de mogelijkheden er zijn om IKW programma’s en projecten in te dienen.
iTanks geeft een presentatie van de plannen voor het EcoPort innovatieprogramma. De inhoudelijke lijn heeft de steun van de Raad.
Het voorstel van de CWN om het pact van Marrum te evalueren wordt door de havens overgenomen.

Agenda 20 september 2021

Verslag 20 sept 2021