14 juni 2011 werkatelier Baggeren

De deelnemers aan het werkatelier “baggeren” bespraken een gespreksnotitie. De deelnemers hechten veel waarde aan een gemeenschappelijk referentie- en monitoring programma. Ook willen zij op een aantal punten meer samenwerken. De bereikte resultaten staan in het verslag Baggeren in en om Waddenzeehavens.