Waddenfonds havenprogramma

Steunbrieven

Programma Waddenzeehavens, hielp verschillende initiatiefnemers om hun Projecten goed aan te laten sluiten op de eisen van het Waddenfonds. Ook stuurde de voorzitter van de Raad meerdere steunbrieven voor de indieners van projecten die de verduurzaming van de Waddenzeehavens bevorderen, zoals de algenproefboerderij, waterstof elektrolyse, fleetcleaner, visafslag Den Oever, aanlegsysteem TESO, calamiteiten bestrijdingssystemen en diverse Building with Nature projecten.

Naar een programma Waddenzeehavens

Aanvankelijk stond het Waddenfonds niet open voor havenprojecten. In 2012 kwam daar verandering in en werden de eerste projecten ingediend. Vervolgens heeft de Raad zelf  een Waddenfonds programma UNESCO havens opgesteld en aan het Waddenfonds gestuurd. De inzet van de Raad is grotendeels in haar investeringsprogramma opgenomen. De Raad heeft dat ook in de richting van de provinciale staten bevestigd.

Investeringskader

De Waddenprovincies besloten tot de opstelling van een investeringskader, waarbij het Waddenfonds één van de financieringsmogelijkheden is.

Programma Waddenzeehavens werkt met verschillende partners aan grotere programma’s

  1. Innovatiemotor duurzame havens
  2. Green shipping
  3. Integrale maritieme ontwikkeling havenplaatsen